Pri Hornáde 3/289 040 18 Košice +421 902 202 223 , +421 911 322 225

Služby

Počítačové siete

Poskytujeme služby v oblasti budovania a správy počítačových sietí. Domácnosti, komplexné riešenie siete firmy, extranety.

Kamerový systém

Našim klientom poskytujeme zabezpečenie objektu či pozemku pomocou kamerového systému, vďaka ktorému je možné sledovať dianie v danom objekte.

Finančný controlling

Finančný controlling tvorí jednu z najdôležitejších častí controllingu. Práve v ňom je v podstatnej miere skrytý úspech či neúspech firmy.

Ďalšie služby

Audio a video vrátnik

Audio a video vrátnik je plnohodnotným doplnkom a významným prvkom zabezpečenia v prípade, kedy je potrebné vstup do objektu, areálu či bytového spoločenstva monitorovať.

Telefónia a VoIP

V súčasnosti sa stáva čoraz viac obľúbenou služba telefónia, ktorá poskytuje komfortné a jednoduché telefonovanie prostredníctvom počítačovej siete bez akejkoľvek viazanosti, zmlúv či vysokých poplatkov.

Podvojné účtovníctvo

Externé vedenia ekonomickej agendy je už pre veľa malých a stredných firiem jasnou voľbou. Od kontroly prevzatej účtovnej agendy cez vytvorenie firemných účtovných štandardov až po odborne a včasne spracované výstupy.

Inteligentné budovy

Zabezpečujeme komplexnú inštaláciu v rámci inteligentných budov, vďaka ktorej je možné ovládať akékoľvek zariadenie, či už multimediálne systémy, kamerové či zabezpečovacie systémy.

Systém kontroly vstupu

Systém kontroly vstupu je významným zabezpečovacím prostriedkom . Podstata spočíva v identifikácii a autorizácii osôb, vďaka čomu je konkrétna časť objektu chránená pred neoprávneným vstupom.

Daňová agenda

Daňová agenda je neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou vedenia účtovníctva. Je to pre klienta najviditeľnejšia a najciteľnejšia časť našej práce. Preto tejto náročnej problematike venujeme náležitú pozornosť.

Dochádzkový systém

Dochádzkový systém slúži na efektívnu a jednoduchú evidenciu dochádzky a prítomnosti zamestnancov, vďaka čomu poskytuje úplný prehľad o odpracovanej dobe každého z nich.

Tvorba projekcie

Poskytujeme komplexnú projekciu slaboprúdových a bezpečnostných systémov, ktorú vypracujeme na základe osobnej ohliadky a navrhneme to najvhodnejšie riešenie podľa individuálnych požiadaviek a predstáv.